کرم پودر غنی شده با رنگدانه های بازتابنده نور که آرایشی حرفه ای ارائه می دهد.